Ciekawe

Działki rolne opłacalną formą inwestycji?

Działki rolne opłacalną formą inwestycji?

Działki inwestycyjne od lat cieszą się ogromną popularnością. Nieruchomości są bowiem uważane za jedną z najlepszych metod lokowania swojego kapitału, gdyż ich ceny nadal wykazują tendencje wzrostowe. Dotyczy to także wzrostu cen nieruchomości rolnych, dzięki czemu ich właściciele mogą liczyć na niemałe zyski.

Kupowanie działek inwestycyjnych na terenie kraju

Wraz z wejściem w życie od 2016 roku wewnątrz unijnych przepisów możliwe stało się kupowanie nieruchomości na terenie jednego pastwa członkowskiego obywatelom innych państw członkowskich. Wcześniej Polacy mogli kupić działkę rolną na terenie Niemiec, ale Niemcy musieli najpierw uzyskać pozwolenie na jej zakup. Oznacza to, że przybywać będzie coraz więcej chętnych do nabycia ziem, skoro rynek został w końcu uwolniony.

Wielu polskich inwestorów wykorzystało na swoją korzyść tą okazję i zdecydowało się na zakup ziemi z zamiarem późniejszego odsprzedania jej obcokrajowcom. Okazuje się jednak, że to nie jedyne czynniki, które przyczyniły się do podniesienia wartości nieruchomości.

Zagospodarowanie przestrzenne a działki inwestycyjne

W celu przyciągnięcia inwestorów wiele gmin zostało objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Możliwość wykorzystania danego terenu pod zabudowę mieszkalną jest bowiem niezwykle kuszącą opcją. Okazuje się bowiem, że powołanie się na plany zagospodarowania przestrzennego i na warunki zabudowy, inwestorzy mogą liczyć na znacznie łatwiejsze uzyskanie odrolnienia ziemi, a co za tym idzie na wzrost wartości ziemi.

Warto znaczyć tutaj pewną istotną kwestię dotyczącą zmiany przeznaczenia gruntu. Zgodnie z aktualnymi przepisami zmiana gruntu nie wiąże się z brakiem możliwości prowadzenia na niej działalności rolnej. Zmiany te są więc korzystne dla właścicieli nieruchomości rolnych, ale jednocześnie związane są niekoniecznie korzystnym zjawiskiem chaosu przestrzennego.

Ekologia i zasoby Agencji Nieruchomości Rolnych

Jako, że w Polsce została wprowadzona polityka energetyczna, to kraj obrał nowy cel, a mianowicie jest nim dążenie do zastąpienia paliw kopalnianych zasobami energii odnawialnej. Jeśli chodzi o źródła ekologiczne, to wymienia się spalanie biomasy z upraw energetycznych, co jeszcze do niedawna stanowiło w Polsce zaledwie niewielki procent.

ANR dysponuje krajowymi gruntami rolnymi, które ostatnio zostały mocno wyprzedane, co odbiło się na zahamowaniu wzrostu ich cen. Pozostałe grunty są dzierżawione, a dzierżawcy mają prawo do pierwokupu. Agencja nie jest więc konkurencją dla prywatnych inwestorów, a więc nie wpłynie to niekorzystnie na obniżenie cen działek. Artykuł powstał we współpracy ze GTB Invest

Udostępnij

ctraymartin.com https://wspieramrozwoj.pl/zakup-samochodu-a-ubezpieczenia-jak-wybrac-najlepsza-opcje/ zobacz