Ciekawe

Jakie sprawy załatwisz u adwokata, a jakie u notariusza?

Jakie sprawy załatwisz u adwokata, a jakie u notariusza?

Zawodów prawniczych jest wiele. Absolwent studiów prawniczych, może podjąć jedną z wielu możliwych ścieżek kariery, a co za tym idzie wykonywać różne obowiązki zawodowe. Warto orientować się z jakimi sprawami zgłosić się np. do adwokata, a z jakimi do notariusza. W tym artykule skupimy się na charakterystyce tych dwóch profesji oraz podsumowaniu obowiązków należących do każdej z nich.

Zawód prawnika, a wcześniej studia prawnicze, porównać można do zawodu i studiów lekarza. Każdy przyszły lekarz jako kierunek studiów wybiera medycynę (kierunek lekarski), a więc każdy z absolwentów jest lekarzem. Różnego rodzaju specjalizacje kształtują jednak specjalistów z wybranej dziedziny medycyny. Tak samo wygląda sytuacja po studiach prawniczych. Absolwenci są prawnikami, lecz specjalizacja, jaką obrali czyni z nich adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów czy notariuszy.

Początek kariery prawniczej – jak to wygląda?

Każda osoba, która chce pracować w zawodzie adwokata czy notariusza, musi rozpocząć swoją przygodę od studiów prawniczych. Prawo jest jednym z kierunków, na który bardzo ciężko się dostać. Zwykle na jedno miejsce na tym kierunku jest od ok. 4-10 chętnych osób. Osoby, które chcą studiować prawo, muszą podjąć pewne decyzje już na etapie rozpoczęcia nauki w szkole średniej. Istotny jest bowiem bardzo wysoki wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Przedmioty te to najczęściej historia, WOS i język obcy. Największe szanse na przyjęcie na studia prawnicze daje wysoki wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Studia prawnicze trwają 5 lat, absolwenci tego kierunku kończą edukację wyższą z tytułem magistra prawa. Jednak to nie wystarczy, by wykonywać zawód adwokata, notariusza czy sędziego. Magister prawa musi odbyć aplikację zakończoną egzaminem zawodowym, by móc wykonywać swój zawód. Aplikacje trwają od 1,5 roku do nawet 4 lat. Osoba chcąca zostać adwokatem musi odbyć 3 letnią aplikację, natomiast przyszły notariusz 2,5 letnią.

Biorąc pod uwagę wielki trud, jaki przyszli prawnicy, adwokaci czy notariusze muszą włożyć w cały okres studiowania, aplikacji oraz samodzielnego zdobywania dodatkowej wiedzy i doświadczenia można pokusić się o stwierdzenie, że jest to droga dla prawdziwych pasjonatów.

Adwokat – czym się zajmuje?

Adwokat najczęściej kojarzy się z sądem oraz obroną w różnego rodzaju sprawach. Jednak jest to tylko jedno z wielu zadań jakimi zajmuję się adwokat, dlatego stosowanie potocznego określenia „obrońca sądowy” jest dosyć nieprecyzyjne. Prawo do wykonywania tego zawodu ma tylko ten, kto jest wpisany na listę adwokatów przed okręgową radę adwokacką. Do jego obowiązków należą także czynności takie jak:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i pracy
 • przygotowywanie pełnych dokumentacji spraw sądowych
 • prowadzenie negocjacji

Notariusz – w jakich sprawach się do niego zwrócić?

Najczęstszym skojarzeniem z notariuszem są sprawy spadkowe. Skojarzenie to jest oczywiście słuszne. Poza sprawami spadkowymi, do obowiązków notariusza należy także:

 • pomoc podczas regulowania formalności przy kupnie/sprzedaży nieruchomości
 • pomoc przy kwestiach związanych z darowizną
 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie różnego rodzaju umów
 • poświadczanie własnoręczności podpisu, zgodności odpisów/kopii dokumentów z oryginałem, itp.
 • pomaga w sprawach związanych ze sporządzaniem testamentu, przyjmowaniem/odrzucaniem spadku
 • przyjmowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych na przechowanie

 

Po pomoc specjalisty warto sięgnąć już na samym początku załatwiania kwestii prawnych. Działanie na własną rękę, mimo iż bywa możliwe w pewnych sprawach, może okazać się problematyczne. Braki wynikające z naszej niewiedzy mogą przysporzyć niemałych problemów. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności i trzeba o tym pamiętać. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego adwokata czy notariusza pozwala na sprawne rozwiązanie sprawy, a także na osiągnięcie możliwie najlepszego rozwiązania dla klienta.

Artykuł powstał przy współpracy ze śląskim adwokatem Pawłem Szajdakiem.

 

 

Udostępnij