Ciekawe

Nawiązka na rzecz poszkodowanego

Nawiązka na rzecz poszkodowanego

 

W wyniku postępowania może zostać zasądzona nawiązka. Nawiązka jest swego rodzaju prawem poszkodowanego. Jest powiązana z zadośćuczynieniem oraz odszkodowaniem, ale jest osobnym bytem. Prawo do nawiązki ma osoba poszkodowana.

Czym jest nawiązka?

Pisząc w skrócie, nawiązka jest pewnego rodzaju odszkodowaniem o zryczałtowanej wartości. Jest ona zasądzana przez sąd. Zasądzana na rzecz pokrzywdzonego. Zasądza się ją najczęściej w sytuacji, kiedy określenie, w jakiej wysokość została wyrządzona szkoda jest bardzo utrudnione. I może to być zarówno szkoda materialna jak i niematerialna. Zazwyczaj zasądza się ją w momencie, kiedy ustalenie okoliczności powstania szkody są utrudnione, lub rozmiar wyrządzonej szkody nie może być dokładnie ustalony, ze względu na czynniki obiektywne.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Często ustalenie tego, jaka jest wartość wyrządzonej szkody, nie jest prostym zadaniem. Trudność w określeniu wary ości wyrządzonej szkody sprawia, że ciężko jest ustalić wysokość należnego odszkodowania. Aby to zrobić jak najlepiej, jak najdokładniej, bardzo często przeprowadza się dodatkowe czynności dowodowe. Często też powoływani są biegli, który są w stanie oszacować wysokość wyrządzonej szkody. To właśnie też sprawia, że ciężko jest ustalić wysokość odszkodowania.

W takiej sytuacji są ma możliwość zasądzenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Warto wiedzieć o tym, że wysokość nawiązki nie musi pokrywać całej doznanej szkody. W takiej sytuacji pokrzywdzony może nadal dochodzić roszczeń, ale dzieje się to w postępowaniu cywilnym. Czyli jeżeli pokrzywdzony dojdzie do wniosku, że nawiązka nie pokryła całość szkód, w postępowaniu cywilnym, może dochodzić pełnej wysokości roszczeń.

Kiedy sąd nie może orzec nawiązki?

Może zaistnieć sytuacja, w której sąd nie może orzec nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Dzieje się tak w momencie, kiedy prokurator, albo sam pokrzywdzony nie złożył odpowiedniego wniosku. Dlatego trzeba tego dopilnować, jeżeli pokrzywdzony chce, aby sąd orzekł nawiązkę na jego rzecz.

Maksymalna wysokość nawiązki

Jeżeli chodzi o maksymalną wysokość nawiązki, to wynosi ona 200.000 zł. Ale należy pamiętać, że wysokość nawiązki powinna korelować z wartością szkody, która została wyrządzona. Nie może ona przekraczać wartości wyrządzonych szkód.

Udostępnij

Dębowa konsola do przedpokoju w stylu loft https://galoo.pl/ogrzewacz-gazowy-na-taras-niezawodne-zrodlo-ciepla-pod-golym-niebem/ https://dajplus.pl/ogrzewacz-tarasowy-nowa-era-komfortu-na-swiezym-powietrzu/