Ciekawe

Odzyskiwanie złota i platynowców

Odzyskiwanie złota i platynowców

Warto poddawać recyklingowi metale szlachetne, takie jak platynowce i złoto. Ma to niemały wpływ na ochronę środowiska naturalnego, a także normalizuję ceny na rynku surowców. Odzyskiwanie platynowców, czyli platyny, rodu, irydu i palladu dokonywane jest dzięki redukcji, ekstrakcji lub za pomocą złożonych procesów elektrolitycznych, a znaną metodą rafinacji są techniki hydrometalurgiczne. Natomiast wstępny proces odzyskiwania złota odbywa się poprzez stosowanie Procesu Millera.

Odzyskiwanie złota w Procesie Millera

Warto zanieść niepotrzebne przedmioty mogące zawierać złoto na skup metali szlachetnych. Jego wstępna obróbka polega na stosowaniu tzw. Procesu Millera. Polega on na topieniu w tyglu lub przy pomocy elektrycznego pieca indykcyjnego materiału wsadowego. Jednocześnie wdmuchiwany musi być gazowy chlor, ponieważ w odpowiednio wysokiej temperaturze złoto nie tworzy stabilnych chlorków i nie reaguje. Lotny chlorek cynku uchodzi wówczas do płuczki gazu, a ciekły chlorek srebra wypływa na powierzchnię kąpieli.

Czystość złota

W procesie tym w roli tonika wykorzystywany jest boraks. Uzyskane w ten sposób złoto posiada czystość sięgającą 98%, jeżeli odlewane jest do elektrorafinacji. Jeżeli ma być odlewane w sztabach, czystość wynosić może nawet 99,5%. Proces elektrorafinacji sprawia, że jony złota ulegają rozpuszczaniu oraz osadzeniu się na katodach złota czystego w 99,99%. Popularnym sposobem na odzyskanie i rafinację złota jest rozpuszczeni wsadu w kwasie solnym lub wodzie królewskiej.

Odzyskiwanie platynowców

Na skup metali szlachetnych przyjmowane są również metale z grupy platynowców. Poddawane są one recyklingowi za pomocą metody opierającej się na czterech etapach podstawowych. Najpierw zebrany materiał poddaje się obróbce wstępnej. Pobrane ze wsadu próbki muszą zostać poddane złożonej analizie. Aby pobrane platynowce rozpuściły się, powinny zostać poddane procesowi strącania, destylacji czterotlenków lub ekstrakcji. Zostają wówczas również oczyszczone i rozdzielone. Profesjonalny skup metali szlachetnych http://zlomweglika.pl/skup-metali-szlachetnych oferuje atrakcyjne ceny.

Udostępnij