Ciekawe

Rodzaje i działanie czujników magnetycznych

Rodzaje i działanie czujników magnetycznych

Współczesny przemysł, rozwój technologi oraz potrzeba badań nad ich produktami, rozwinęły także zastosowanie czujników magnetycznych. Znajdują szerokie zastosowanie dzięki ich niewielkim i zarazem zróżnicowanym kształtom obudowy, wysokiej hermetyczności, dalekim zasięgom działania, a także szerokim zakresom napięć. Dowiedz się jak działają czujniki magnetyczne.

Czym charakteryzują się czujniki magnetyczne?

Wykorzystują zasadę działania pola magnetycznego, dzięki ich reakcji na przestrzeń lub powierzchnię, na których występują i działają siły magnetyczne. Pole magnetyczne tworzą oczywiście wielkości fizyczne takie jak natężenie i indukcja pola, a także względna przenikalność magnetyczna.

Wokół magnesów, przewodników prądu oraz ładunku elektrycznego będącego w ruchu, wytwarza się pole magnetyczne. W tym rodzaju czujników występuje reakcja na pole magnetyczne, które wytwarzają magnesy połączone na stałe z badanym przedmiotem.

Właściwości czujników magnetycznych

Należy zaznaczyć, iż wykrywane przedmioty, ich powierzchnie lub układy mogą być wykonane z różnych materiałów. Ważne jest natomiast, aby były wykonane z materiałów nieferromagnetycznych. Dzięki temu zapewnią dokładność i większy zakres działania samego czujnika.

Dzięki zjawisku przenikalności pola magnetycznego przez przeszkody można wykrywać przedmioty znajdujące się za plastikowymi ściankami rur, pojemników. Przeszkody wykonane z aluminium lub drewna również nie stanowią problemu dla czujników magnetycznych.

Inne rodzaje czujników magnetycznych

Specjalnymi rodzajami czujników są te z kontaktronem lub hallotronem. Są to specjalne elementy reagujące na obecność pola. W przypadku kontaktronu jest to hermetyczny łącznik elektryczny, a działanie hallotronu umożliwia element półprzewodnikowy. Czujniki magnetyczne z kontaktronem wykorzystują działanie gazu obojętnego, w którym są zatopione dwie cienkie blaszki z materiału ferromagnetycznego. Całość jest zamknięta w hermetycznej bańce. W czasie działania odpowiednio ukierunkowanego zewnętrznego pola magnetycznego, w stykach następuje indukcja własnego pola. Dzięki temu styki przyciągają się i następuje ich zwarcie.

W przypadku czujników hallotronowych wykorzystywany jest efekt Halla, który występuje w półprzewodnikach. Jest to zjawisko fizyczne, które wykorzystuje różnice potencjałów w przewodniku, który przewodzi prąd. Przewodnik znajduje się wtedy w polu poprzecznym, w stosunku do płynącego w polu magnetycznym prądu. Zaletami czujników z hallotronami są ich niewielkie wymiary, prostą konstrukcję oraz nie inwazyjność pomiarów. Można je również łatwo integrować w jednym obwodzie scalonym z innymi elementami elektronicznymi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie czujniki magnetyczne.

Udostępnij