Ciekawe

Podnoszenie kwalifikacji poprzez kurs hakowy

Podnoszenie kwalifikacji poprzez kurs hakowy

Centrum Szkolenia Zawodowego z Krapkowic jest pierwszym polskim akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym w branży izolacji przemysłowych. W związku z tym ma najbogatsze doświadczenie właśnie w tej dziedzinie. Ośrodek, do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, zachęca wszystkich pracowników branży izolacji przemysłowych, którzy chcą podnieść własne kompetencje i wyróżnić się wśród konkurencji na rynku pracy. Programy nauczania obowiązujące na wszystkich szkoleniach z oferty są nastawione głównie na zdobycie praktycznych umiejętności w danym zawodzie. Kursy zawodowe dedykowane są również dla pracodawców, którym zależy na wysoce wykwalifikowanej kadrze specjalistów. Każde szkolenie zawodowe zakończone jest sprawdzającym wiedzę egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie. Szkolenia zawodowe w zakresie izolacji przemysłowych są najważniejszą częścią działalności Centrum Szkolenia Zawodowego, jednak organizuje ono również inne kursy zawodowe, m.in.: na montażystę rusztowań, z zarządzania pracą na wysokości, szkolenia energetyczne URE, kursy na uprawnienia UDT czy też kurs hakowy.

Kurs hakowy (szkolenie na hakowego)

Kurs hakowego polega na sprawdzeniu kwalifikacji hakowego lub sygnalisty. W Centrum Szkolenia Zawodowego są przeprowadzane specjalistyczne szkolenia dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętności hakowego oraz dla hakowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Specyfika kursu

Kurs hakowego sygnalisty w CSZ kierowany jest do kursantów, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Prowadzący kursy starają się w rzetelny i spokojny sposób przekazać wiedzę oraz umiejętności, dotyczące obowiązujących przepisów wewnątrz zakładu oraz bezpiecznego zawieszania oraz przemieszczania ładunków. Szkolenie kierowane jest do osób, które odpowiadają za bezpieczną obsługę urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak, które są z kolei wykorzystywane w pracach montażowych, budowlanych, remontowych i magazynowych. Warto wiedzieć, że w przypadku hakowego jego umiejętności nie są weryfikowane na specjalnym egzaminie zawodowym przed komisją UDT. Nie zmienia to faktu, że praca na tym stanowisku jest wyjątkowo odpowiedzialna i ma realny wpływ na zdrowie i życie wszystkich współpracowników. Z tego powodu kluczowe jest dobre przeszkolenie kursantów. Szczególnie istotny jest nacisk na bezpieczeństwo i obowiązujące zasady BHP. Dlatego też placówka Centrum Szkolenia Zawodowego to miejsce, w którym jedynie doświadczone osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prowadzą kurs hakowy. Tylko tacy specjaliści będą w stanie dokładnie przekazać niezbędną wiedzę.

 

Udostępnij