Technologia

Nowe umiejętności z platformą e-learningową

Nowe umiejętności z platformą e-learningową

Z platformą e-learningową cgwisdom.pl można rozbudowywać swoje umiejętności lub zupełnie od zera uczyć się programowania bądź obsługi zaawansowanych aplikacji.

Platforma oferuje praktyczne umiejętności

Kursy oferowane przez platformę cgwisdom.pl to realne umiejętności polegające na tworzeniu programów w określonych środowiskach programistycznych oraz na obsłudze zaawansowanych programów, także z rodziny AutoCAD, ale nie tylko. Każdy kursant, który wykorzysta kursy na stronie cgwisdom.pl, będzie mógł liczyć na zdobycie kompetencji potrzebnych do realizacji projektów obejmujących programowanie i/lub obsługę zaawansowanych narzędzi inżynieryjnych. Co trzeba podkreślać, jest to wiedza dająca się wykorzystywać bezpośrednio w pracy zarobkowej.

Nowy zawód lub dokształcanie się z platformą e-learningową

Platforma cgwisdom.pl może być pomysłem na poszerzenie swoich kompetencji o nowe rodzaje oprogramowania lub o samo programowanie, jak również może to być sposób na całkowite przebranżowienie się. Osoby pracujące w bardzo różnych branżach, które mają przynajmniej minimalny kontakt z komputerami, będą w stanie bardzo łatwo wykorzystać materiały wideo i inne materiały szkoleniowe przygotowane przez CG Wisdom do tego, by zacząć w krótkim czasie zupełnie nową pracę. Popyt na pracowników IT posiadających umiejętności oferowane przez kursy cgwisdom.pl jest gigantyczny i cały czas rośnie, co oznacza, że jest to realna szansa na znalezienie nowej pracy w swojej branży lub ucieczkę do branży zupełnie innej.

Udostępnij