Ciekawe

Oprogramowanie sterujące finansami i księgowością

Oprogramowanie sterujące finansami i księgowością

Odpowiednie moduły oprogramowania Enova pozwalają na stworzenie bazy danych znacznie ułatwiającej obsługę wielu procesów, stanowisk czy branż w danym przedsiębiorstwie. Moduły te współpracują ze sobą, dzięki czemu do funkcji systemu możliwy jest całkowicie swobodny dostęp z wielu urządzeń elektronicznych. Wdrożenie systemu Enova do firmy może znacznie poprawić funkcjonowanie procesów związanych z finansami i księgowością.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Oprogramowanie Enova działa w całkowitej zgodzie z wymogami ustawowymi, które tak ważne są w przypadku finansów i księgowości. System pozwala na uzyskanie ciągłości wszystkich zaksięgowanych informacji, a także określenie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. W ramach funkcjonowania oprogramowania Enova działa również Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, co znacznie ułatwia wgląd w księgowość firmy. Działa ona w oparciu o plan kont, a także ewidencję dokumentów, rejestr oraz automatyczne sporządzanie i drukowanie deklaracji VAT.

Analizowanie finansów i księgowości

Tworzenie korekt z tytułu złych długów może być całkowicie ręczne lub automatyczne, podobnie jak przeksięgowanie dokumentów. Za pomocą systemu Enova uzyskiwane mogą być również ich wzorce, takie jak np. noty odsetkowe, potwierdzenia salda, ponaglenia zapłaty czy różnego typu przelewy, w tym również przelewy wykonywane elektronicznie. Natomiast e-deklaracje ewidencjonowane są w systemie Enova wraz z uzyskanym poprzez historię transmisji urzędowym potwierdzeniem odbioru. Zestawienia księgowe zdefiniowane są poprzez analizy finansowo-księgowe. Całkowicie automatycznie sporządzane i drukowane są natomiast rozmaite deklaracje, np. dokumenty określające zaliczkę na podatek dochodowy dla różnej ilości właścicieli.

Samodzielne definiowanie schematów księgowych

Użytkownik systemu Enova (dostępnego tutaj http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/) może samodzielnie budować matryce i szablony, które przyspieszają wprowadzenie wybranych dokumentów do systemu. Odbywa się to poprzez działanie w oparciu o kolumny w aplikacji. Za pomocą oprogramowania definiowane przez użytkownika mogą być również schematy księgowe. Mechanizmy automatyzujące realizację dekretów księgowych do definicji dokumentów różnego typu tworzone są w oparciu o plan kont. System Enova pozwala również na wprowadzanie poprawek w buforze księgowań. Może on mieć różne stany, np. określające obecność dokumentu czekającego na wprowadzenie lub zatwierdzenie. Użytkownik nie musi korzystać wyłącznie z modułów podstawowych. Może uzupełnić je o dodatkowe, które zwiększają funkcjonalność systemu.

Udostępnij